Polityka prywatności i plików cookies - Websites Webshops

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Mateusz Jackiewicz, osób odwiedzających serwis www.websites-webshops.pl lub prowadzone profile społecznościowe oraz osób kontaktujących się.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Mateusz Jackiewicz z siedzibą w Warszawie (02-222), przy alejach Jerozolimskich 181b, posiadający NIP: 9571137582 (zwany dalej „Administratorem”). Można skontaktować się z Administratorem pisemnie na powyższy adres lub drogą e-mailową na adres: kontakt@websites-webshops.pl.

II. Ogólne warunki przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych (zwanym dalej „RODO”).

Dane osobowe są przetwarzane w zależności od celu, dla którego są gromadzone. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić realizację określonego celu, np. odpowiedzi na zapytanie. Administrator informuje o konieczności podania danych osobowych w momencie ich zbierania.

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Pełen dostęp do baz danych mają jedynie osoby odpowiednio upoważnione. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych i przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.

III. Podstawy i okres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w konkretnych, wyraźnych i prawnie określonych celach. Administrator nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych niezgodnie z poniższymi celami.

Realizacja umowy:

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Cel: świadczenie usługi, kontakt w sprawach związanych z umową, podejmowanie działań przed zawarciem umowy.
Okres przetwarzania: czas trwania umowy.
Dostarczanie Newslettera:

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
Okres przetwarzania: czas trwania umowy lub do czasu wycofania zgody.
Wyświetlanie stron internetowych:

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego korzystania.
Okres przetwarzania: zależny od pliku cookie.
Działania marketingowe:

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Cel: promowanie usług i nawiązywanie współpracy.
Okres przetwarzania: do momentu wycofania zgody.
Realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych:

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Okres przetwarzania: zgodny z przepisami prawa.
Przesłanie formularza kontaktowego:

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
Cel: odpowiedź na zapytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego.
Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody lub realizacji celu.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora, mają prawo do:

Dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii.
-Sprostowania danych.
-Żądania usunięcia danych.
-Ograniczenia przetwarzania.
-Przenoszenia danych.
-Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
-Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
-Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

V. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane:

Podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
Zaufanym odbiorcom, takim jak przewoźnicy, podmioty obsługujące księgowość, firmy windykacyjne.
VI. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie prowadzi do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne.

VII. Pliki cookie


VII.I. Informacje ogólne

Administrator stosuje pliki cookie w celu dostosowania usług i treści do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz opracowywania statystyk dotyczących korzystania ze stron.

VII.II. Pliki stosowane na stronie internetowej www.websites-webshops.pl

Administrator wykorzystuje pliki cookie „sesyjne” oraz „stałe”, różniące się czasem przechowywania i celem stosowania.

VII.III. Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik może zarządzać plikami cookie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Ograniczenie plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.

Podsumowanie:
Polityka prywatności Mateusza Jackiewicza z siedzibą w Warszawie, aleje Jerozolimskie 181b, NIP: 9571137582, tel: 512 364 907, email: kontakt@websites-webshops.pl, opisuje zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, prawa użytkowników oraz zasady stosowania plików cookie.

Zostaw numer telefonu

Oddzwonimy

Zostaw numer telefonu
Zostaw numer telefonu